Met het Smart Kids Lab kun je water, geluid, lucht, aarde en licht onderzoeken met zelfgemaakte meetinstrumenten.

Investigate water, sound, air, soil and light in your neighbourhood.


Hoe schoon is de LUCHT die je inademt? Waarom is zwemWATER geen drinkwater? Zitten er veel of weinig microben in de GROND? En wat betekent dat? Ontdek hoe gezond jouw buurt is en wat je zelf kan doen om hem te verbeteren. HOE WERKT HET? Kies wat je wilt gaan onderzoeken MAAK EEN METER en ga aan de slag.


How clean is the air you breathe? Is swimming water the same as drinking water? How many microbes live in the soil beneath your feet? And what does it all mean? HOW DOES IT WORK? Choose your topic MAKE YOUR METER and get going.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License